År 2020
Andra halvåret

Här kan du se ett urval av bilder från händelser under andra halvåret 2020.

Året som präglades av att det mesta
var inställt på grund av corona-
pandemin.

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

3-5 juli 2020 - Töcksmarksveckan ställdes in, som det mesta detta år.
8 juli 2020 - Nattvakten var på plats i sommarnatten.
11 juli 2020 - Årjängs Stora Sprinterlopp fick köras utan publik, på grund av coronasmittan. Loppet kunde följas via TV4.
11 juli 2020 - Årjängs Stora Sprinterlopp fick köras utan publik, på grund av coronasmittan. Loppet kunde följas via TV4.
13 juli 2020 - Coronaviruset kunde inte hindra oss från att njuta av naturen.
13 juli 2020 - Småttingar kom till världen.
15 juli 2020 - Waterside arrangerade coronasäker Club Sandwich kväll.
23 juli 2020 - Båttrafiken var tidvis livlig i kanalen.
24 juli 2020 - Turistbåtarna slussades i stort sett som en "vanlig" sommar.
25 juli 2020 - Och så var det vissa, som ännu inte kommit ur sandlådan, som tyckte att torget i Töcksfors var en lämplig lekplats.
9 augusti 2020 - Svenska kyrkan ordnade coronasäker gudsjänst i Kanalparken.
13 augusti 2020 - På Solgården ordnade man coronasäker kräftskiva utomhus med musikunderhållning.
16 augusti 2020 - Och så kunde man beskåda blomsterprakt vid Foxens strand.
20 augusti 2020 - Arbetet med utbyggnaden av Norbag fortskred.
22 augusti 2020 - Nya Kioskparken var nästan klar, det fattades några träd och planteringar.
23 augusti 2020 - Pingstkyrkan ordnade coronasäkert torgmöte.
23 augusti 2020 - Pingstkyrkans torgmöte filmades för att kunna läggas ut på nätet.
24 augusti 2020 - Och arbetet med utbyggnaden av Norbag fortskred.
24 augusti 2020 - Sjön Foxen lockade med naturupplevelser, men turisterna kom inte denna coronasommar.
25 augusti 2020 - I Konst & Musikboden var det jamsession.
26 augusti 2020 - Svenska kyrkan ordnade coronasäker kaffeservering utomhus, ibland med underhållning.
26 augusti 2020 - En gammal skönhet dök upp i Töcksfors centrum.
26 augusti 2020 - I Handelsparken öppnades en ny laddstation för elbilar.
28 augusti 2020 - Arbetet med utbyggnaden av Norbag gick framåt.
30 augusti 2020 - Pingstkyrkan ordnade flera coronasäkra musikstunder på torget.
1 september 2020 - En mäktig måne kunde bskådas.
2020 - Töcksforsbördiga Julia Eriksson förvandlade ett fält av solrosor i Hån, till 51 000 insamlade kronor till Hjärt-Lungfonden. Många kom till Solrosängen i Hån och plockade. för att skänka pengar till Hjärt-Lung forskningen.
2020 - Maja Watts i Töcksfors startade en insamling till cancerfonden efter det att hennes kära morfar avlidit i cancer. Insamlingen gick ut på att sälja armband med texten "Tack hurra", som var hennes morfars uttryck när han var nöjd. Målet var att samla in 100.000 - det blev mycket mer.
2 september 2020 - Och så började man lägga taket på Norbags utbyggnad.
5 september 2020 - Det var återigen dags att "öppna" norska gränsen och norrmännen kom för att handla i Sverige, men det var glesare än vanligt.
5 september 2020 - EUROTAX vid gränsen hade öppet, men det var glest med kunder.
5 september 2020 - På parkeringen vid shoppingcentret kunde man se att norrmännen kommit tillbaka.
6 september 2020 - Vid återresa till Norge var alla tvungna att köra in till norska tullen för kontroll.
6 september 2020 - Norska raggarbilar uppträdde hänsynslöst på torget i Töcksfors.
6 september 2020 - Norska raggarbilar uppträdde hänsynslöst på torget i Töcksfors.
6 september 2020 - Norska raggarbilar uppträdde hänsynslöst på torget i Töcksfors.
7 september 2020 - Vid Norbag var det takläggning.
7 september 2020 - Och vid nya Kioskparken planterade kommunen klätterväxter.
8 september 2020
8 september 2020 - Kopian av den ursprungliga Sanamonskiosken var på plats.
8 september 2020 - Arbetet med utbyggnaden av Norbag fortskred.
8 september 2020 - Facebook-gruppen REKO-ring Årjäng-Töcksfors började med utlämning av varor även i Töcksfors.
9 september 2020 - Kioskparken försågs med info-skyltar.
9 september 2020 - Kommunalrådet Daniel Schützer förklarade Kioskparken för invigd.
9 september 2020 - Samhällsbyggnads-chefen Peter Månsson guidade massmedia i samband med invigningen av Kioskparken.
22 september 2010 - Och så togs första skoptaget för nya indistrivägen.
25 september 2020 - Det visade sig finnas mycket berg att spränga, för nya industrivägen.
25 september 2020 - Waterside arrangerade coronasäker oktoberfest.
27 september 2020 - Töcksmarks kyrka bäddades in i höstfärger, kyrkan där allt blev annorlunda p g a coronaviruset.
28 september 2020 - Och så borrades det i berget vid bygget av nya industri-vägen.
28 september 2020 - Arbetet med ubyggnaden av Norbag fortskred.
30 september 2020 - Gårdsmusikanter från Svenska kyrkan spelade på olika platser i Östervallskog.
1 oktober 2020 - Gamla elljusspåret stängdes av, när nya industrivägen skulle fram.
1 oktober 2020 - Så var det dags att spränga första salvorna för nya industri-vägen.
3 oktober 2020 - Vid Norbag isolerades taket på utbyggnaden.
4 oktober 2020 - Och så "öppnades" återigen gränsen till Norge, vilket fick till följd att ett stort antal norska raggarbilar invaderade Töcksfors centrum och visade dålig stil till långt in på natten.
7 oktober 2020 - Schaktningen för nya industrivägen kom allt längre västerut.
12 oktober 2020 - Höstfloden var kraftig efter allt regnande.
13 oktober 2020 - I shoppingcentret öppnade SUBWAY servering av snabbmat.
13 oktober 2020 - Det var mycket vatten i forsarna i Töcksfors, och den gamla kraftstationen vid övre forsen fortsatte att leverera elektrisitet.
14 oktober 2020 - Det var rena berg- och dalbanan vid nya industrivägen.
15 oktober 2020 - Biblioteket ordnade underhållning för barnen.
20 oktober 2020 - Vid bygget av Norbags nya fabriksdel monterades portar . . .
20 oktober 2020 - . . . och inne i fabriken monterades nya ventilationen.
22 oktober 2020 - Olav Thongruppens fastighet vid torget renoverades utvändigt - efter påtryckning.
22 oktober 2020 - I Konst och Musikboden skapades konstverk.
26 oktober 2020 - Och i Kioskparken planterade kommunen träd.
27 oktober 2020 - Kioskparken var i det närmaste klar.
29 oktober 2020 - Allt regnande gav ett intensivt flöde i forsarna.
29 oktober 2020 - Sparbanken bjöd in allmänheten till firande av att Sparbanksidén fyllde 200 år och att Sparbankerna kollektivt fått utmärkelsen Sveriges bästa bank.
29 oktober 2020 - Och så monterades lastbryggorna på nya utbyggnaden av Norbag.
30 oktober 2020 - Den traditionella ljuständningen i Töcksmarks kyrka blev annorlunda i år p g a coronasmittan, endast personer i sorgehus bjöds in till minnesstund. Men på kyrkogården lyste många ljus enligt traditionen.
3 november 2020 - Vid Kallnäset gjordes markundersökningar inför bygget av nya förskolan.
5 november 2020 - Kiosken i Kiosk-parken kompletterades med en historisk utställning.
6 november 2020 - I Konst och Musikboden stod Mathilda och Runar för underhållningen.
6 november 2020 - Kommunen flaggade på Gustav Adolfsdagen.
6 november 2020 - Vid Norbag´s nya fabriksdel fick byggfirman samsas om utrymmet med lastbilarna som skulle lasta papperspåsar.
6 november 2020 - I Konst och Musikboden var det Jam-session.
8 november 2020 - Och så gavs det möjlighet att titta på Pingstkyrkans torgmöte med "Sångerna vi minns" från torgmötet i somras.
10 november 2020 - Vid bygget av nya industrivägen använde man sprängsten till att skapa ny industrimark.
11 november 2020 - Och i Konst och Musikboden var det aktivitet i skapar-verkstan.
11 november 2020 - Linus Gustavsson i Ung Företagsverksamhet UF sålde Silvergransris.
12 november 2020 - I shoppingcentret var det julstämning, och här var det lätt att följa Folkhälsomyndighetens råd att hålla avstånd till varandra p g a smittan.
15 november 2020 - Butikerna i shoppingcentret försökte få den lilla skaran kunder att handla.
16 november 2020 - Konst och Musikboden erbjöd Take-away fika, som en del i strävan att undvika corona-smitta.
16 november 2020 - Bygget av nya industrivägen hade nått fram till Skärmons industriområde.
18 november 2020 - Vid Töcksmarks kyrka renoverades taken på kyrks-stallarna och vaktmästarhuset.
19 novenber 2020 - Och Töcksfors fick ruskväder med snöglopp.
19 november 2020 - Konst och Musik-boden julskyltade.
19 november 2020 - Hyreshusen vid övre delen av Bögatan renoverades.
19 november 2020 - I shoppingcentret öppnade nya butiken Kitch´n.
20 november 2020 - Och så var det dags att ta fram isskrapan.
23 november 2020 - Den organiserade delen av Walk and Talk ställdes in p g a coronasmittan.
23 november 2020 - Även högläsnings-stunderna i biblkioteket ställdes in p g a corona.
24 november 2020 - Däremot kunde coronaviruset inte hindra resningen av årets julgran på torget.
24 november 2020 - Nya industrivägen började se ut som en väg.
24 november 2020 - Bygget av industri-vägen gjorde att fiberkabeln måste dras om.
26 november 2020 - Waterside bidrog till adventsstämningen i Töcksfors centrum.
27 november 2020 - På Solängen startade rivningen av återstående parhus.
27 november 2020 - I samband med tändningen av Julgranen spelade en Jamgrupp från Konst och Musikboden, kanske starten på en tradition.
28 november 2020 - Töcksfors fick frostigt väder, en stämningshöjare inför första advent.
30 november 2020 - Rivningen av parhusen på Solängen pågick.
1 december 2020 - Och vid Källhultet / Skärmon byggde man ny industriväg.
2 december 2020 - Rivningen av parhusen på Solängen gick i snabb takt.
December 2020 - Och så tog corona-viruset ny fart i en andra våg vilket satte sjukvården på svåra prov, särskilt i storstadsområdena där sliten vård-personal som kämpat mot corona hela året tvingades kavla upp ärmana på nytt - årets riktiga hjältar. Foto privat.
4 december 2020 - Det saknades snö.
4 december 2020 - Återstående parhus på Solängen försvann i snabb takt.
5 december 2020 - Och så inträffade en våg av skadegörelse, någon körde på muren vid Töcksmarks kyrka . . .
5 december 2020 - . . . på Hagavallen skadades träningsplanen av fordon som slirade runt . . .
6 december 2020 - . . . och vid Handelsparken blev en belysningsstolpe påkörd.
8 december 2020 - Den uppskattade mötesplatsen Konst och Musikboden var pyntad inför julen.
9 december 2020 - I Östervallskog revs gamla lanthandeln E&P Andersson, som var bygdens butik innan Östervallskogs Lanthandel öppnade.
10 december 2020 - Vid bygget av nya industrivägen krossades stora mängder sprängsten till finare material.
10 december 2020 - Nya industrivägen bredde ut sig.
10 december 2020 - Man kunde se hur nya industrivägen skulle svänga ner mot gamla industrivägen.
10 december 2020 - Och i Östervallskog var gamla butiken E&P Andersson ett minne blott.
13 december 2020 - I Töcksfors centrum var det Luciastämning - utan Lucia.
14 december 2020 - Skadegörelsen på muren vid Töcksmarks kyrka lagades, det blev kostsamt.
15 december 2020 - Kanalen fick ny skyltning.
16 december 2020 - Norbag´s nya fabriksdel togs i bruk.
19 december 2020 - Och så stängdes biblioteken i Årjäng och Töcksfors p g a coronasmittan.
20 december 2020 - Julgranens lampor ville inte lysa i det blöta vädret.
21 december 2020 - När vintersolståndet inträffade kunde vi plötsligt se ett nytt ljus ovanifrån.
22 december 2020 - I Konst och Musik-bodens tomteverkstad var det full fart in i det sista.
22 december 2020 - Resultatet av det intensiva regnandet syntes i forsarna.
22 december 2020 - Sjön Foxen började svämma över.
22 december 2020 - I Lennartsfors tappade man vatten i forsen, vid sidan av kraftstationen.
25 december 2020 - En blek december-sol fösökte pigga upp oss lite i mörkret.
25 december 2020 - Och parhusen på Solängen blev ett minne blott.
26 december 2020 - Under några timmar trodde vi att vintern hade kommit . . .
27 december 2020 - . . . nästa dag var gråvädret tillbaka, "ordningen" var återställd.
27 december 2020 - Brudslöjan visade upp sig i sin finaste skepnad.
27 december 2020 - Och vattennivån i Foxen fortsatte att stiga.
30 december 2020 - Polisen meddelade att man kraftsamlar under nyårshelgen mot olovlig användning av fyrverkerier.
31 december 2020 - Året avslutades med blött vinterväder . . .
31 december 2020 - . . . och vattnet i Foxen fortsatte att stiga.
31 december 2020 - Töcksfors bildgalleri firade 10-årsjubileum.