År 2020
Första halvåret

Här kan du se ett urval av bilder från händelser under första halvåret 2020.

Året som präglades av att det mesta
var inställt på grund av corona-
pandemin.

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

1 januari 2020 - Året inleddes med barmark.
1 januari 2020 - Sjön Töck var i det närmaste isfri.
1 januari 2020 - Gamla Hotell Sefton byggdes om till flerbostadshus.
5 januari 2020 - Vintern kom på tillfälligt besök.
6 januari 2020 - Det var blött.
7 januari 2020 - Nya hyreshusen på Solängen färdigställdes.
9 januari 2020 - Arbetet med nya hyreshuset vid slussen fortskred.
10 januari 2020 - På kyrkogården vid Töcksmarks kyrka byggdes en askgrav-plats.
15 januari 2020 - Kvarnen fick nya specialbeställda fönster.
17 januari 2020 - Vid nya tullstationen byggde KGH en ny servicebyggnad.
17 januari 2020 - Nya tullstationen vid gränsen försågs med solpaneler, för att kunna ta tillvara solens energi.
19 januari 2020 - Naturen lurades tro att våren var kommen.
19 januari 2020 - Det gick fint att åka på fisketur i kanalen.
26 januari 2020 - På kyrkogården färdig-ställdes nya askgravplatsen.
30 januari 2020 - Sjön Töck var fortfarande isfri.
31 januari 2020 - Vintern kom återigen på ett kortvarigt besök.
1 februari 2020 - De gamla husen vid Handelsparken revs.
1 februari 2020 - På kyrkogården färdig-ställdes nya askgravplatsen.
4 februari 2020 - Periodvis kunde man trots allt känna att det var vinter.
6 februari 2020 - Kallnäset förbereddes för att bli Töcksfors nya bostadsområde.
6 februari 2020 - Skogen på Kallnäset avverkades, ända fram till norra stranden.
6 februari 2020 - Och så var det lägenhetsvisning på Solängen.
8 februari 2020 - Kvarnen renoverades och fick nya specialbeställda fönster.
8 februari 2020 - Nya lägenheterna på Solängen var nästan klara för inflyttning.
8 februari 2020 - Tävlingen Körslaget arrangerades, efter 10 års uppehåll.
10 februari 2020 - Nya hyreshuset vid slussen färdigställdes utvändigt . . .
10 februari 2020 - . . . och invändigt.
10 februari 2020 - De gamla husen vid Handelsparken var ett minne blott.
18 februari 2020 - Sjön Foxen svämmade över efter allt regnande.
19 februari 2020 - Sjön Töck var isfri.
21 februari 2020 - Den bristfälliga säkerheten på E18 mellan Årjäng och Töcksfors aktualiserades, efter flera farliga händelser.
23 februari 2020 - Handelsparkens "hus" för kundvagnar vandaliserades.
24 februari 2020 - Arbetet med nya tullstationen och KGH:s servicebyggnad fortskred.
28 februari 2020 - Lägenheterna i gamla Hotell Sefton färdigställdes.
28 februari 2020 - Arbetet med att skapa nya Kioskparken kom igång.
1 mars 2020 - Och så kom vintern på återbesök.
5 mars 2020 - Naturen ville ha vår.
6 mars 2020 - Sjön Töck fick ett tunt istäcke.
6 mars 2020 - Det var en kamp mellan vinter och vår.
11 mars 2020 - Arbetet med bygget av KGH:s servicebyggnad vid nya tullstationen fortskred . . .
11 mars 2020 - . . . liksom arbetet med färdigställandet av nya tullstationen.
13 mars 2020 - Och så började vi över-ösas med information om nya farsoten covid-19.
13 mars 2020 - Kommunen beskar häckarna på torget.
13 mars 2020 - Och Kvarnen fick nya specialbeställda fönster.
14 mars 2020 - Städpatrullen tog hand om matrester som slarviga människor slängt på torget.
14 mars 2020 - Och så blev Töcksfors-skylten vid östra infarten återigen stulen.
14 mars 2020 - UD avrådde alla från att resa nu när coronasmittan tog fart.
16 mars 2020 - I naturen hände det som brukar hända så här års.
17 mars 2020 - Töcksforspraktiken införde stränga rutiner vid besök på vårdcentralen, p g a coronasmittan.
17 mars 2020 - Marken kring nya hyreshuset vid slussen finputsades.
17 mars 2020 - Svenska kyrkan införde nya coronasäkra rutiner vid kontakt med kyrkan.
17 mars 2020 - Norska regeringen beslutade om krav på karantän p g a coronasmittan, vid inresa till Norge från Värmland. Man ansåg att Värmland var en smittohärd avseende coronasmitta - eller var det ett politiskt beslut för att främja norsk handel?
18 mars 2020 - Olav Thongruppens misskötta fastighet vid torget i Töcksfors skadade intrycket av Töcksfors centrum.
18 mars 2020 - Någon valde att visa sitt mlssnöje med fartkamerorna vid E18. Naturligtvis en brottslig handling.
21 mars 2020 - Uppmärksamma ungdomar såg till att avbryta dieselstöld från lastbil, och belönades med pizza.
22 mars 2020 - Vattennivån i Foxen var rekordhög, enligt markeringen på berget i Fågelvik.
24 mars 2020 - Och så kom första riktiga vårtecknet.
25 mars 2020 - Konst & Musikboden serverade kaffe och våffla - mums.
25 mars 2020 - Trottoarerna lagades efter ledningsarbetet hösten 2019.
26 mars 2020 - Och så var det dags för årspremiär för uteserveringen vid Konst & Musikboden.
26 mars 2020 - Det var ett pyssel att återställa trottoarerna efter lednings-arbetet hösten 2019.
29 mars 2020 - Så tvingades man ställa in många arrangemang p g a risken för coronasmitta.
29 mars 2020 - Pingstkyrkan, Svenska kyrkan och ICA startade ett samarbete för att hjälpa personer i riksgrupper att handla, så att personerna inte utsatte sig för risk att smittas av corona.
30 mars 2020 - När Blomsterboda började samarbeta med ICA fick vi åter en blomsterhandel i Töcksfors.
31 mars 2020 - Och så var det återigen vitsippans tid, det kunde inte corona göra något åt.
31 mars 2020 - Vårstädningen tog fart.
1 april 2020 - Mathilda stod för det kreativa i Konst & Musikboden.
2 april 2020 - Överallt kunde vi se uppmaningar att skydda varandra mot coronasmitta.
2 april 2020 - Vid shoppingcentret kunde man se effekterna av norska regeringens krav på karantän vid inresa till Norge, norska kunderna stannade hemma.
2 april 2020 - Inne i shoppingcentret var det tomt och öde.
2 april 2020 - Inne i shoppingcentret var det tomt och öde.
2 april 2020 - Nere i P-huset stod kund-vagnarna parkerade.
2 april 2020 - Apoteket hade öppet med restriktioner och ändrade öppettider.
2 april 2020 - Apoteket hade öppet med restriktioner och ändrade öppettider.
2 april 2020 - Apoteket hade öppet med restriktioner och ändrade öppettider.
2 april 2020 - Och så fick vi lite april-väder.
4 april 2020 - På Solgården var det besöksförbud, för att skydda de äldre.
5 april 2020 - Myndigheterna sände ut budskapet att vi ska skydda varandra mot smitta.
5 april 2020 - Det var ödsligt i Töcksfors shoppingcenter.
7 april 2020 - Våren var här - trots all oro kring coronasmittan.
7 april 2020 - Och vitsippan uti backarna stod.
10 april 2020 - Fåglarna kände att våren var på gång.
15 april 2020 - Jodå, våren var här.
16 april 2020 - Många arrangemang ställdes in p g a risken för coronasmitta.
18 april 2020 - Lägenheterna i före detta Hotell Sefton var klara att tas i bruk.
23 april 2020 - Vårblommorna slog ut.
24 april 2020 - Nya askgravplatsen tog form.
24 april 2020 - Och så var det dags att bygga ut påsfabriken norbag.
26 april 2020 - Våren stod i blom.
28 april 2020 - Taket på vårdcentralen försågs med solceller.
4 maj 2020 - Och vid norbag hade mark-arbetet för utbyggnaden kommit igång.
5 maj 2020 - Nokalux planterade blommande träd vid E18.
11 maj 2020 - ICA införde möjligheten att handla på nätet och att hämta maten coronasäkert i ICA-butiken.
11 maj 2020 - KGH:s servicebyggnad vid nya tullstationen färdigställdes.
11 maj 2020 - Gammal asfalt frästes bort på Sveavägen . . .
19 maj 2020 - . . . och ny asfalt kom på plats.
20 maj 2020 - Arbetet med utbyggnad av norbag fortskred.
20 maj 2020 - Sveavägen genom Töcksfors fick ny asfaltbeläggning.
21 maj 2020 - Waterside Restaurant anpassade trädgården för att kunna ta emot gäster coronasäkert.
22 maj 2020 - Och arbetet med utbyggnad av norbag fortskred.
25 maj 2020 - Våren stod i blom.
26 maj 2020 - Arbetet med att skapa nya Kiosparken kom igång.
26 maj 2020 - På Kallnäset tog man bort riset efter skogsavverkningen.
27 maj 2020 - Och arbetet med utbyggnad av norbag fortskred.
28 maj 2020 - I naturen pågick livet.
29 maj 2020 - Det var försommar.
29 maj 2020 - Vid Solgården ordnade man coronasäker mötesplats utomhus, eftersom det var besöksförbud inomhus.
29 maj 2020 - Vid Kvarnen fick slänten mot vattnet en uppfräschning.
2 juni 2020 - I Konst & Musikboden stod Mathilda för underhållningen.
3 juni 2020 - Skapandet av Kioskparken gick framåt.
6 juni 2020 - Waterside kunde ta emot gäster coronasäkert i trädgården.
6 juni 2020 - Glassträdgården vid Waterside öppnade - på Nationaldagen.
6 juni 2020 - I Watersides glassbar fanns godsakerna framdukade.
8 juni 2020 - Arbetet med nya Kioskparken fortskred.
8 juni 2020 - Nya askgravplatsen på kyrkogården var klar.
10 juni 2020 - KGH:s servicebyggnad vid nya tullstationen var klar att tas i bruk.
11 juni 2020 - Arbetet med utbyggnad av norbag fortskred.
11 juni 2020 - Bostadsbolaget försökte få trafikanterna att ta det lugnt genom bostadsområdet vid torget.
12 juni 2020 - Vi närmade oss midsommar.
12 juni 2020 - Arbetet med nya Kioskparken fortskred.
14 juni 2020 - Sommarens aktiviteter på vattnet väntade.
15 juni 2020 - Gjutningen av plattan för norbag´s utbyggnad förbereddes.
16 juni 2020 - Arbetet med Kioskparken fortskred.
17 juni 2020 - Nygamla kiosken fick tak.
18 juni 2020 - Och snart var kiosken klar att "tas i bruk".
22 juni 2020 - Kioskparken började ta form.
22 juni 2020 - Utsiktsbryggan mot vattnet snickrades fram.
23 juni 2020 - Tullstationen i Hån stod där öde och övergiven, natten då tullen flyttade till nya tullstationen vid gränsen.
23 juni 2020 - Nya tullstationen vid gränsen stod redo att ta emot första lastbilen, tidigt på morgonen.
23 juni 2020 - Även KGH:s service-byggnad stod redo.
23 juni 2020 - Solen spred tidiga strålar över KGH, denna historiska dag då nya tullstationen öppnade - vid gränsen.
23 juni 2020 - Nya tullstationens expedition väntade på att tas i bruk.
23 juni 2020 - Så var det dags att avtäcka Tullskylten . . .
23 juni 2020 - . . . och invänta första lastbilen.
23 juni 20210 - Trafiken till nya tullstationen var snabbt igång . .
23 juni 2020 - . . . och lastbilarna radade upp sig på nya parkeringen.
23 juni 2020 - Nya tullstationen vid E18 nära norska gränsen var förverkligad.
23 juni 2020 - Trafikverket gjorde förberedande arbete för uppsättning av hastighetskameror, före E18-korsningen vid Töcksmarks kyrka.
24 juni 2020 - Högar av skräp på torget var vanligt på söndagarna, efter nattens härjningar.
24 juni 2020 - Vid utbyggnaden av norbag var det dags att gjuta grund-plattan.
24 juni 2020 - Området vid gamla tull-stationen i Hån var tomt och öde, dagen efter flytten till nya tullstationen.
25 juni 2020 - Gjutningen av grund-plattan för utbyggnaden av norbag gick som en dans.
26 juni 2020 - Utsiktsplatsen vid Kioskparken var klar.
30 juni 2020 - Kioskparken började ta form.