År 2021
Andra halvåret

Här kan du se ett urval av bilder 
från händelser under andra 
halvåret 2021.

Även detta år präglades av den pågående coronapandemin.

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

1 juli 2021 - Läggningen av VA-rör till Kallnäset fortsatte.
4 juli 2021 - På torgscenen spelade JAM-folket från Konst & Musikboden.
5-11 juli - Det blev ingen Töcksmarks-vecka i år heller p g a coronasmittan, men Töcksmarks församling arrangerade coronaanpassad Vägkyrka.
6 juli 2021 - Bögatan stängdes av för genomfartstrafik p g a grävarbeten vid Kallnäset.
6 juli 2021 - Båtklubben Rävarna ordnade seglarskola, nästan som vanligt.
7 juli 2021 - Vid Näset sprängde man för att få ner VA-rören till Kallnäset.
8 juli 2021 - Och så visade det sig finnas unga musiktalanger i Röjdemo familjen.
8 juli 2021 - Waterside Restaurant hade öppnat glassträdgården för säsongen.
9 juli 2021 - Konst & Musikboden fick fint besök av den kände trubaduren Anders Stävarby, och han bjöd tillsammans med Stig Lindell på flera kända låtar.
14 juli 2021 - Vid gränsen var det kö in till norska tullstationen, för inresekontroll till Norge.
17 juli 2021 - Och så bjöds det på Blues Afton i Margits gränd vid torget, det blev en fin kväll.
17 juli 2021
19 juli 2021 - Vid Slussens väntbrygga låg båtarna och väntade på slussning.
19 juli 2021 - Det var en härlig tid för båtliv på Dalslands Kanal.
22 juli 2021 - Ögårn i Dusserud fick nya handgjorda staket.
31 juli 2021 - Årjängs kommun försökte komma tillrätta med nedskräpningen i Töcksfors.
7 augusti 2021 - Marie Levin bjöd in till konstutställning i Ateljé Djurskogen . . .
7 augusti 2021 - . . . här fanns många konstverk att titta på . . .
7 augusti 2021 - . . . sen kunde man fortsätta några kilometer till Tunnbröd-caféet vid Bagarstugan i Ivarsbyn.
8 augusti 2021 - Vid gränsen var det trångt att komma in i Norge.
9 augusti 2021 - Nya Industrivägen var klar för asfaltering.
10 augusti 2021 - Och vid Kallnäset fortsatte dräneringsarbetet på området där nya förskolan byggs.
11 augusti 2021 - Stenfyllningen för grunden till nya förskolan Paletten var klar . . .
11 augusti 2021 - . . . och pålningen kunde starta.
14 augusti 2021 - Vissa var på utflykt med huset på ryggen.
15 augusti 2021 - ROT-renoveringen av Bögatan 2 var på gång.
16 augusti 2021 - Vid Kallnäset fortsatte dräneringsarbetet . . .
17 augusti 2021 - . . . och så pålade man grunden för nya förskolan.
19 augusti 2021 - Det krävdes berg-sprängning för att få ner VA-rören till Kallnäset.
19 augusti 2021 - Och vid förskolebygget fortsatte dräneringsrbetet.
19 augusti 2021 - Pålningen av grunden till nya förskolan var klar, det blev 100 st stålpålar.
21 augusti 2021 - Återigen stängdes Bögatan för genomfartstrafik, den här gången för byte av vägtrumma vid Kallnäset.
22 augusti 2021 - Utflyttningen från Bögatan 2 startade inför ROT-renoveringen.
24 augusi 2021 - Vid Kallnäset bytte man en vägtrumma . . .
31 augusti 2021 - . . . och så byggde man upp nya gång- och cykelvägen till Kallnäset.
31 augusti 2021 - Arbetet med förskolans grund fortsatte.
31 augusti 2021 - Nya Industrivägen fick en sista putsning inför asfalteringen.
31 augusti 2021 - Huggormarna gillade inte arbetet med Industrivägen, flydde därför till tryggheten i skogen.
1 september 2021 - Vid Kallnäset kunde man börja lägga ner VA-rören.
1 september 2021 - Arbetet med nya gång- och cykelvägen till Kallnäset fortsatte.
1 september 2021 - I Kulturladan ordnades en coronasäker konsert med Bäckmans orkester.
1 september 2021 - Bäckmans orkester framförde gamla kända låtar i Kulturladan.
2 september 2021 - Det var många rör som skulle läggas på plats vid Kallnäset.
6 september 2021 - Byggfirman Elms anlände till Töcksfors för att ta sig an ROT-renoveringen av Bögatan 2.
6 september 2021 - Vid Kallnäset fortsatte arbetet med grunden till förskolan . . .
6 september 2021 - . . . likaså dräneringsarbetet.
7 september 2021 - Nya Industrivägen asfalterades.
7 september 2021 - Byggfirman Elms startade renoveringen av Bögatan 2.
9 september 2021 - Förskolans grund växte fram . . .
9 september 2021 - . . . och dränerings-arbetet vid förskolan fortsatte.
9 september 2021 - Nya Industrivägen var asfalterad och klar. Vägens namn fastställdes till Högåsvägen.
6-19 september 2021 - Och så var det val i Svenska kyrkan.
15 september 2021 - Arbetet med nya gång- och cykelvägen till Kallnäset fortsatte . . .
15 september 2021 - . . . likaså dräneringsarbetet vid nya förskolan.
19 september 2021 - Någon tog sig friheten att förfula Töcksfors centrum.
20 september 2021 - Vid gränsen tog man bort skogen för att bereda plats för infarten till Hån vindpark.
27 september 2021 - Inre rivningen av Bögatan 2 startade.
28 september 2021 - Dalslands Kanal la ny träbana på bron över nedre slussen.
2 oktober 2021 - Landshövding Georg Andrén besökte Västra Fågelvik för att inviga den nya Framtidssatsningen i Västra Fågelvik och Förskolan Holken.
2 oktober 2021 - Det var många glada miner när Förskolan Holken och Framtidssatsningen i Västra Fågelvik invigdes.
3 oktober 2021 - Årjängstravet kämpade mot Coronapandemin och dåligt väder.
4 oktober 2021 - Nya gång- och cykelvägen till Kallnäset var klar för asfaltering.
4 oktober 2021 - Arbetet med grunden till nya förskolan fortskred.
4 oktober 2021 - Det blev stort pådrag i Töcksfors centrum när larmet kom att "Det brinner i gamla kraftstationen".
4 oktober 2021 - När vattnet släpptes på i turbinen och rotorn började snurra hördes flera smällar. Det visade sig vara lindningen i kraftstationens generator som började brinna.
5 oktober 2021 - I Töcksfors centrum grävde man ner fiberkabel till hyreshusen.
6 oktober 2021 - Och i fastigheten Bögatan 2 startade den inre rivningen, som ett första steg i ROT-renoveringen.
7 oktober 2021 - I Kanalparken ordnades en friskvårdsdag.
8 oktober 2021 - Trafikverkdet lagade beläggningen på E18 mellan Holmedal och Årjäng, ett lappverk inte värdigt en Europaväg.
11 oktober 2021 - Vid Kallnäset gick arbetet med grunden framåt.
Den 12 oktober 2021 brann huvud-byggnaden vid Lysåsdammen i Karlanda ner till grunden. Det var ett populärt utflyktsmål där man ordnade många trevliga sammankomster, många minns den goda midsommarbuffén . . .
13 oktober 2021 - . . . dagen efter branden kände många i bygden sorg. Det finns en vilja att bygga upp logen på nytt, och fortsätta den populära verksamheten.
13 oktober 2021 - I Töcksfors centrum fortsatte man gräva ner fiberkabel.
15 oktober 2021 - För att fira åter-föreningen mellan Sverige och Norge hösten 2021, efter hårda corona-restriktioner, odrnades konserten Sång i Gränsland i Töcksfors sporthall.
15 oktober 2021 - Försoningskonserten i Töcksfors sporthall blev en kväll att minnas.
18 oktober 2021 - Vid Kallnäset borrade man för bergvärme till nya förskolan.
18 oktober 2021 - Och i Töcksfors centrum fortsatte man gräva ner fiberkael.
19 oktober 2021 - Kommunen och Nordmarkens Näringsliv bjöd in till diskussion om vad vi kan göra för att utveckla Töcksfors . . .
19 oktober 2021 - . . . det diskuterades flitigt i grupper i församlingshemmet vad som kan göras för Töcksfors.
22 oktober 2021 - Vid Kallnäset pågick gjutningen av förskolans bottenplatta.
22 oktober 2021 - Arbetet med reparation av kraftstationens generator efter branden startade med att en kran lyfte upp generatorns axel . . .
22 oktober 2021 - . . . när generatorns axel var borta kunde man demontera generatorn.
22 oktober 2021 - Vid Kallnäset kunde man se resultatet av gjutningen av förskolans grundplatta.
28 oktober 2021 - Så var det dags att börja bygga nya förskolans väggar.
28 oktober 2021 - Kraftstationens generator demonterades efter branden för att kunna skicka skadade delar till verkstad för reparation.
1 november 2021 - Vid Kallnäset anlände takstolarna till nya förskolan.
1 november 2021 - En ny Pizzeria öppnade i gamla Kaffestugans lokaler.
2 november 2021 - Vid Kallnäset började man resa förskolans takkonstruktion.
10 november 2021 - Och så började man flisa skogsavfallet efter avverkningen på Kallnäset, inför kommande projektering av gator och VA-nät.
11 november 2021 - Det flisade skogs-avfallet på Kallnäset kördes i containers till Arvika, där det lastades på tåg för transport till Stockholm för att bli biobränsle.
13 november 2021 - I Årjäng startade den inre rivningen av simhallen. inför kommande byggnation av nytt Badhus.
16 november 2021 - Och i fastigheten Bögatan 2 använde man en stor damm-sugare för att få ut sanden som legat under parketten i lägenheterna.
18 november 2021 - Vid förskolebygget jobbades det för fullt med att få bygget under tak inför vinter.
18 november 2021 - Karl-Henrik Andersson från Säffle undersökte skadorna på statorn efter branden i kraftstationen . . .
18 november 2021 - . . . sen fick statorn åka lastbil till verkstan i Åmål.
19 november 2021 - Så var det dags att slutföra gjutningen av nya förskolans grundplatta . . .
19 november 2021 - . . . och se till att grunden blev väderskyddad.
21 november 2021 - På Hagavallen var ligister återigen i farten.
25 november 2021 - Konst & Musikboden med kören CoffeeChoir sjöng julsånger utanför banken . . .
26 november 2021 - . . . och på torget stod årets julgran och lyste inför första advent.
29 november 2021 - Takkonstruktionen över "torget" i nya förskolan täcktes.
30 november 2021 - Bögatan 2 fick nytt tak, som en del av ROT-renoveringen.
5 december 2021 - Så var det dags att fira Töcksmarks kyrka 200 år i nuvarande utformning.
5 december 2021
5 december 2021 - Kyrkans 200-års jubileum firades med mässa i kyrkan.
5 december 2021 - Rune Wallmyr, avgående kyrkoherde i Nordmarkens pastorat, höll predikan.
5 december 2021 - Efter jubileums-firandet i kyrkan samlades man i församlingshemmet.
7 december 2021 - Vid Kallnäset pågick arbetet med takläggning.
7 december 2021 - Och i kraftstationen rengjordes rotorn efter branden.
8 december 2021 - Arbetet med ROT-renovering av Bögatan 2 . . .
13 december 2021 - . . . det byggdes både utvändigt . . .
13 december 2021 - . . . och invändigt.
14 december 2021 - Och i Årjäng hade rivningen av simhallen tagit fart.
15 december 2021 - Vid Kallnäset grävde man för avloppspumpstationen, men på grund av vattensjuk mark tvingades man tillfälligt avbryta arbetet.
15 december 2021 - Arbetet med tak-läggning på nya förskolan fortskred.
26 december 2021 - Mellandagarna bjöd på fint vinterväder med sjöisar lämpade för skridskoturer.
28 december 2021 - Töcksfors visade upp sig i ett vackert vinterlandskap.
28 december 2021 - Det kändes som en riktig vinter.
31 januari 2021 - Det fina vintervädret under mellandagarna byttes mot mildare väder med isbildning.
31 december 2021 - Året 2021 slutade som det började, med smittskydds-kontroller vid inresa till Norge. Corona-pandemin fortsatte att hålla oss i ett fast grepp, vilket märktes på frånvaron av kunder inom gränshandeln.
31 december 2021 - Vi önskade varandra Gott Nytt coronafritt År 2022.