År 2021
Första halvåret

Här kan du se ett urval av bilder 
från händelser under första halvåret 2021.

Även detta år präglades av den pågående coronapandemin.

Foto Lars Brander

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

1 januari 2021 - Det nya året inleddes med blött väder.
2 januari 2021 - Det nya året inleddes med gråmulet väder.
6 januari 2021 - Isbanan vid skolan var spolad och iordning för skridsko-aktiviteter.
7 januari 2021 - Det var mycket vatten i övre forsen.
7 januari 2021 - En ny systuga öppnade i gamla centrumhuset.
9 januari 2021 - Så kom det lite puder-snö, så att vi kunde känna att det var vinter.
9 januari 2021 - Änderna tyckte det var en fin vinter.
9 januari 2021 - Småbåtshamnen i Sandviken låg öde.
11 januari 2021 - Och så kom julsnön i januari.
12 januari 2021 - Vi kunde beskåda ett vackert vinterlandskap.
13 januari 2021 - Det kändes som en riktig vinter.
17 januari 2021 - Konstgräsplanen på Hagavallen sopades så att fotbolls-träningen kunde komma igång.
19 januari 2021 - Vid övre Bögatan fick hyreshusen en värmande ytterrock.
19 januari 2021 - Vi kunde njuta av det vackra vinterlandskapet.
20 januari 2021 - I caféet på Konst & Musikboden kunde man äta semla med kaffe . . .
20 januari 2021 - . . . och kolla in när Mathilda målade tavlor.
25 januari 2021 - Sverige fällde bommen över E18 vid tullstationen i Hån. Gränspoliser anlände från olika orter i landet för att bemanna inresekontrollen, detta p g a ökad coronasmitta i Norge
25 januari 2021 - Gränspoliserna hade kommit igång med inresekontrollen.
28 januri 2021 - Det började kännas som vår.
2 februari 2021 - Arbetet med nya industrivägen fortskred.
6 februari 2021 - Konstgräsplanen på Hagavallen såg nästan inbjudande ut.
9 februari 2021 - I Sandviken fanns en isväg.
19 februari 2021 - "Kiosken" i kioskparken försågs med beslysning . . .
19 februari 2021 - . . . vilket gjorde det lättare att se den historiska utställningen.
21 februari 2021 - Det var en blöt vinter.
22 februari 2021 - I bygget av nya Industrivägen ingick att lägga VA- och dagvattenledningar.
27 februari 2021 - De gamla hastighets-skyltarna som visade om man körde fortare än 50 ifrågasattes, de hade liten effekt på hastigheten i E18-korsningen vid kyrkan.
28 februari 2021 - "Kärleksstigen" blev en aktivitetsrunda.
11 mars 2021 - Vintern ville inte släppa greppet.
12 mars 2021 - Så ordnades den första Kulturrundan i Töcksfors centrum, med utställningar av konst och hantverk.
17 mars 2021 - Nya Industrivägen började se ut som en väg.
30 mars 2021 - Vid Kallnäset skulle bygget av en ny förskola snart starta.
3 april 2021 - Våren gjorde framsteg . . .
5 april 2021 - . . . men så kom det så kallade aprilvädret.
9 april 2021 - Arbetet med nya Industri-vägen fortskred.
16 april 2021 - Vi kunde se ännu ett säkert vårtecken.
17 april 2021 - Töck var isfri.
27 april 2021 - Nya Industrivägens yta packades för kommande asfaltering.
8 maj 2021 - Naturen började väckas till liv.
11 maj 2021 - Nya Industrivägen färdig-ställdes.
13 maj 2021 - Byggstarten för nya förskolan vid Kallnäset närmade sig.
19 maj 2021 - Det kom en fin blombukett från NWT till han som dokumenterar vad som händer i Töcksfors - på hans 70-årsdag.
19 maj 2021 - Och så var det en insats vid övre kraftstationen för att rädda andungar som fastnat vid gallret till kraftstationen - det slutade lyckligt för andungarna.
22 maj 2021 - Cykelleden "Unionsleden" mellan Karlstad och Moss invigdes.
25 maj 2021 - Nya Industrivägen var klar för asfaltering.
28 maj 2021 - Turistbåten Storholmen från Bengtsfors gästade Töcksfors och gick turer med passagerare till Östervallskog.
31 maj 2021 - Försommaren stod i blom.
3 juni 2021 - Inresekontrollen till Sverige avseende coronasmitta avvecklades i slutet av maj . . .
3 juni 2021 - . . . men vid norska gränsen var bommen fortfarande fälld.
5 juni 2021 - Vid Gästhamnen i Östervallskog invigde man en ny ställplats för husbilar.
5 juni 2021 - Vid Gästhamnen i Östervallskog invigde man en ny ställplats för husbilar.
6 juni 2021 - Östervallskogs hembygds-förening serverade Nationaldagsfika.
6 juni 2021 - Östervallskogs hembygds-förening serverade Nationaldagsfika - Coronasäkert.
8 juni 2021 - Och så var det dags att sätta skopan i marken för bygget av ny gång- och cykelväg till Kallnäset där nya förskolan skall byggas.
9 juni 2021 - Det krävdes mycket grävande för att lägga VA-ledningar till nya Förskolan och det nya bostadsområdet på Kallnäset.
10 juni 2021 - Vid nya Industrivägen byggdes en damm som ska ta hand om dagvattnet från nya vägen.
11 juni 2021 - Midsommartiden var nära.
11 juni 2021 - Vid gränsen försökte man återstarta verksamheten, när det hade blivit lättare att resa in i Sverige.
19 juni 2021 - Naturen stod i blom.
20 juni 2021 - Arbetet med nya gång- och cykelvägen till Kallnäset fortskred.
23 juni 2021 - Så var det dags att starta markarbetet för nya förskolan Paletten.
23 juni 2021 - Selmas sommarcafé öppnade - det var sommar på riktigt.
23 juni 2021 - De nya fartkamerorna i E18-korsningen vid kyrkan kom på plats.
25 juni 2021 - Så var det dags att fira midsommar.
26 juni 2021 - Töcksfors Camping tog sig an berget och byggde terasser för Yoga och andra relaxaktiviteter.
26 juni 2021 - Töcksfors Camping tog sig an berget och byggde terasser för Yoga och andra relaxaktiviteter.
26 juni 2021 - Naturen visade upp sin skönhet.
28 jui 2021 - Vid Kallnäset grävde man på för bygget av nya förskolan.