Sångspelet Lyktan - akt 3

 

Musik av Thore Skogman

 

Video (VHS) : Gunnar Andersson

 Inspelat vid Örje Slussar 1996