Högboda Industrier / Töcksfors sågverk 1994

Video ( Super VHS ) :  Jörgen Stomberg

Speltid 42 minuter