Högboda Industrier / Töcksfors sågverk 1994 - 1995 ( sista veckan )

 

Video (VHS) : Bengt Erlandsson

Speltid 19 minuter