Alarm vid Gränsen

Nedanstående text är hämtad från
Värmlandsarkiv - I tid och rum -
en resa i historien