Många personer som gjort betydande insatser för norges folk under andra världskriget, tilldelades Norges Konungs Förtjänstmedalj. Polisman John Brander fick ovanstående medalj för sin insats under kriget.