Försvarsanläggning

Försvarsanläggningen på höjden söder om
Gränshotellet Victoria i Töcksfors består av
skyttegravar och ett antal skyttevärn. 

Definition av skyttegrav : En skyttegrav är en
typ av militär fortifikation, som i sin enklaste
form utgörs av ett manshögt dike med syfte
att skydda personal och materiel i strid samt
för att underlätta att föra fram förstärkningar
till ett hotat frontavsnitt från sidorna.

Anläggningen byggdes under beredskapstiden
på 1940-talet då andra världskriget drabbade
vårt grannland Norge. Här tjänstgjorde
svenska beredskapsmän 1941-1945.

År 2006 utförde Fortifikationsverket ett stort arbete med att fylla igen gamla 
försvarsanläggningar i Töcksfors, men anläggningen på hotellhöjden fick vara 
kvar som ett minne från beredskapstiden. 

Detta skulle kunna bli ett intressant historiskt besöksmål, med ett minimuseum
i bunkern vid hotellet och en strövstig vid skyttegravarna och skyttevärnen, men
hela anläggningen är i stort behov av restaurering - EU-pengar ?

Bilderna är tagna 17 september 2013.  Foto : Lars Brander

Videoklippet är från filmen GRÄNSEN som spelades in 1989. Medverkande i filmen är 
Katarina Patriksson och Madelen Nilsson. Video : Runar Patriksson

 

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Bunker vid Hotellet