Töcksfors Soldathem

Soldathemmet var en samlingsplats för de som
gjorde sin militärtjänst i Töcksfors
under andra världskriget.

Musik : Ulla Billquist - Min Soldat 1940, Musikförlag : Sonora