" Folkebussen "
Kylander & Svenssons busstrafik, Östervallskog
Jag söker fler bilder på " Folkebussen "

Första " Folkebussen " - damen till vänster i rutig kappa är Edith Sjöstedt Töcksfors / foto : okänd
" Folkebussen " utanför Östervallskogs kyrka / foto : okänd
Folke Svensson med " Folkebussen " utanför Konsum i Bön Östervallskog / foto : okänd
En av " Folkebussarna " har nått slutstationen Båstnäs, bild från 2013 / foto : Lars Brander