Töcksfors Omnibuslinjer 1923 - 1937

Leopold Anderssons bussar framför centrumhuset 1936.
Foto : Gunnar Ödvall - Årjängs kommuns bildbank

Chaufförerna på bilden är från vänster :
Oskar Magnusson, Axel Andersson, Gunnar Magnusson, Alf Ringsby, Alfred Magnusson, 
Bror Liljegren och Leopold själv. 

Leopold Andersson, Oskar Stenborg från Skarbol och Olle Nilsson ” Olle på Välta”
köpte 1914 en Studebaker personbil för taxiverksamhet, men så kom första världskriget 
och man fick ingen bensin så dom fick lämna tillbaka bilen till Göteborg.

1917 köpte Leopold och Olle en T-Ford som dom använde för taxiverksamhet.
1923 köpte Leopold tillsammans med Gottfrid Olsson ” Gottfrid på Glänta” från Selen
en Chevrolet-buss för persontrafik.

Leopold blev efter en tid ensam med rörelsen som växte. Han hade som mest 6 bussar
med trafik på linjerna :

Töcksfors - Årjäng
Östervallskog - Töcksfors - Årjäng
Östervallskog - Koppom - Arvika
Årjäng - Koppom - Arvika
Töcksfors - Arvika

År 1937 sålde Leopold bussbolaget till trafikföretaget Bergslagens järnvägar BJ (GDG).

Källa : Erland Halvardsson ( Bengt Erlandssson )

Töcksfors centrum på 1930-talet /
foto : Fritz Arenö - Årjängs kommuns bildbank.

Leopold Anderssons bussar framför centrumhuset 1936 /
foto : Gunnar Ödvall - Årjängs kommuns bildbank.

Leopold Anderssons bussar på landsvägen genom Töcksfors 1936 /
foto : Gunnar Ödvall - Årjängs kommuns bildbank.

Leopold Anderssons bussar vid Tullstationen i Hån på 1930-talet /
foto : Gunnar Ödvall - Årjängs kommuns bildbank.

En av Leopold Anderssons bussar vid busscentralen i Arvika på 1930-talet / 
foto : Gunnar Ödvall - Årjängs kommuns bildbank.

Leopold Andersson och bussbolagets chaufförer med familjer utanför huset Karlslund,
som var familjen Anderssons bostad. 

Chaufförerna på bilden är :
Oskar Magnusson, Bror Liljegren, Gunnar Magnusson, Alf Ringsby, Alfred Magnusson,
Axel Andersson.

Foto : Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank