Brunius-tavlan från 1940-talet

Motivet på tavlan är från den verksamhet som familjen Brunius ägde och drev vid Bruken i Töcksfors och Hån.

Konstnären är den kände Folke Heybroek (född 1913 i Amsterdam - död 1983 i Sverige). Folke Heybroek bodde under arbetet med tavlan på Herrgården hos Disponenten Sverker Brunius (1911) och hans Fru Greta (född Hedén, 1912).

Familjen Brunius hade sitt huvudkontor i Kontorsbyggnaden vid Herrgården och därifrån leddes både Sågverket och Massafabriken i Töcksfors samt Pappersbruket i Hån. Allt finns med på denna Bruniustavla. 

På tavlan ser man familjens bostad ” Herrgården i Töcksfors ”  med mor Greta och döttrarna Karin (1940) och Anna (1943). Bilen på kanalbron vid övre slussen är Sverker Brunius och hans Rover.

Familjen Brunius lämnade Töcksfors 1949. Tavlan är skänkt till Hembygden av
Karin Brunius. 

Tavlan hänger på väggen i Töcksfors Bibliotek.
Förstora genom att klicka  på bilden.