Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

1. Landsvägen genom byn Töcksfors i början av 1900-talet. Foto : Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank
2. Nygård i centrala Töcksfors i början av 1900-talet. Foto : Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns billdbank
3. Familjefoto före avfärd från Rabben i Skarbol till Amerika 1910 - för att söka bättre levnadsvillkor. Foto : okänd
4. Töcksfors herrgård i början av 1900-talet. Foto : okänd
5. Pappersmassafabriken vid Bruket i början av 1900-talet. Foto : Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank
6. Pappersmassafabriken vid Bruket i början av 1900-talet. Foto : Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank
7. Pappersfabriken vid Hånsfors Bruk i Hån i början av 1900-talet. Foto : okänd
8. Pappersfabriken vid Hånsfors Bruk i Hån i början av 1900-talet. På bilden anländer den nya papperscylindern. Foto : okänd
9. En del av arbetsstyrkan vid pappersfabriken i Hån. Foto : okänd
10. Sanamons sågverk vid kanalen norr om Töcksfors i början av 1900-talet. Foto : okänd
11. Läkarebostaden "Tomtebo" och i bakgrunden Sanamons sågverk i början av 1900-talet. Foto : Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank
12. Ångbåten Flora som transporterade post, gods och passagerare på linjerna Töcksfors - Ed och Töcksfors - Bengtsfors. Foto : Carl E. Nilsson, Lennartsfors
13. Lastbåtar vid Töcksfors Bruk. Foto : Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank
14. Lastbåten Peder vid magasinen i Sandviken. Foto : Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank
15. Timmerflottare i början av 1900-talet. Foto : Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank
16.
17. Byggnation av övre slussen i Töcksfors 1911 - 1915. Foto : Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank
18. Byggnation av övre slussen i Töcksfors 1911 - 1915. Foto : Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank
19. Ombyggnad av landsvägsbron vid kyrkan med ny stensättning och svängbar bro 1911 - 1915. Foto : Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank
20. Ångbåten Nordmarken passerar nedre slussen på väg mot övre slussen för invigningen av Kanalen Stora Lee - Östen 1915. Foto : Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank
21. Många ortsbor samlades vid övre slussen i Töcksfors när Kanalen Stora Lee - Östen invigdes 10 september 1915. Foto : Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank
22. Många ortsbor samlades vid övre slussen i Töcksfors när Kanalen Stora Lee - Östen invigdes 10 september 1915. Foto : Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank
23. Slussning av timmermosor vid övre slussen i Töcksfors. Foto : Axel Gunnar Ödvall
24. Töcksfors Bruk på 1920-talet. Foto : Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank
25. Lastning av sågade trävaror i Boviken - 1930. Foto : okänd
26. Töcksfors skola i början av 1920-talet. Foto : Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank
27. Töcksfors skola i början av 1930-talet. Foto : Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank
28. Töcksfors polisstation 1920 - 1946 med polisman John Brander. Foto : Uno Brander
29. Leopold Anderssons bussar med chaufförer framför gamla centrumhuset 1936. Foto : Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank
30. Gruppbild på trappan till gamla centrumhuset. Foto : Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank
31. Jordbrukskassan i Töcksfors. Foto : Fritz Arenö / Årjängs kommuns bildbank
32. Sveavägen utanför Handelsbolaget i början av 1940-talet. Foto : Hugo Hassel
33. Utsikt från Dungen mot centrala Töcksfors på 1940-talet. Foto : Hugo Hassel
34. Utsikt från Dungen mot området vid övre slussen på 1940-talet. Foto : Hugo Hassel
35. Utsikt från Dungen mot övre delen av Bögatan på 1940-talet. Foto : Hugo Hassel
36. Patrikssons affärshus på 1940-talet. Foto : okänd
37. Militärparad genom centrala Töcksfors i början av 1940-talet. Foto : Hilding Halvardsson
38. Militärer i beredskap i Töcksfors under andra världskriget. Foto : okänd
39. Militärer på landsvägen till Sandviken i början av 1940-talet. Foto : okänd
40. Landsvägen genom Töcksfors centrum på 1940-talet. Foto : Hugo Hassel
41. obergs bilverkstad vid landsvägen genom Töcksfors. Foto : Hugo Hassel
42. Mobergs bilverkstad vid landsvägen genom Töcksfors på 1940-talet. Foto : Hugo Hassel
43. Töcksfors Folkets Park vid nuvarande Parkvägen på 1930 - 1940 talet. Foto : Fritz Arenö / Årjängs kommuns bildbank
44. Foto : Fritz Arenö / Årjängs kommuns bildbank
45. Töcksfors manuella telefonstation på nuvarande Torudsvägen. Foto : Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank
46. Töcksfors manuella telefonstation på nuvarande Torudsvägen. Foto : Folke Sahlin
47. Sparbanken i Töcksfors. Foto : Folke Sahlin
48. Examen för hemsamariterna 1957. Foto : Folke Sahlin
49. Kalle på Bolaget säljer bensin vid Handelsbolaget på 1950-talet. Foto : Bildkopia från Sverre Sanamon
50. Töcksfors nya skola. Foto : Axel Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank
51. Turisthotellet i Töcksfors på 1950-talet. Foto : Fritz Arenö / Årjängs kommuns bildbank
52. Andelstvättstugan vid nedre forsen i Töcksfors på 1950-talet. Foto : Fritz Arenö / Årjängs kommuns bildbank
53. Gamla landsvägen vid kyrkan. I bakgrunden pågår bygget av nya landsvägen ( Riksväg 9 senare E18 ). Foto : Fritz Arenö / Årjängs kommuns bildbank
54. Bygget av nya E18-bron vid kyrkan. Foto : Fritz Arenö / Årjängs kommuns bildbank
55. Nya landsvägen genom Töcksfors på 1950-talet ( Riksväg 9 senare E18 ) Foto : Fritz Arenö / Årjängs kommuns bildbank
56. Bild från övre forsen med nya lyftbara landsvägsbron i bakgrunden i slutet av 1950-talet. Foto : Hugo Hassel
57. Vy över Töcksfors i början av 1950-talet. Foto : Uno Brander
58. Vy över Älverudsområdet i början av 1950-talet. Foto : Uno Brander
59. Vy över Älverudsområdet i slutet av 1950-talet. Foto : Uno Brander
60. Vy över Älverudsområdet i slutet av 1950-talet. Foto : Uno Brander
61. Isbanan Myrevi nedanför Turisthotellet på 1950-talet. Foto : Fritz Arenö / Årjängs kommuns bildbank
62. Gamla fabrikslokalen vid Bruket genomgår om- och tillbyggnad för kommande industriverksamhet på 1960 -talet. Foto : Fritz Arenö / Årjängskommuns bildbank
63. Studiebesök vid Töcksfors Påsindustri i fabriken vid Bruket på 1960-talet. Foto : Fritz Arenö / Årjängs kommuns bildbank
64. John Abelsson ( till höger ) chef vid Töcksfors Påsindustri. Foto : Folke Sahlin
65. Fabrikslokalen vid Bruket där Töcksfors Verkstads AB ( TVAB ) startade. Foto : Fritz Arenö / Årjängs kommuns bildbank
66. Studiebesök vid Töcksfors Verkstads AB i fabriken vid Bruket på 1960- talet. Foto : Fritz Arenö / Årjängs kommuns bildbank
67. Sista bilden av industriskorstenen vid Bruket innan den revs. Foto : Folke Sahlin
68. Sågen var största arbetsplatsen i Töcksfors på 1950- och 1960-talet. Foto : Fritz Arenö / Årjängs kommuns bildbank
69. Sågen var största arbetsplatsen i Töcksfors på 1950- och 1960-talet. Foto : Fritz Arenö / Årjängs kommuns bildbank.
70. TVAB byggde ny industrifastighet vid Skärmon när lokalen vid Bruket blev för liten. Foto : Fritz Arenö / Årjängs kommuns bildbank
71. Hemvärnsgården fungerade även som skolmatsal på 1950- och 1960-talet. Foto : Bertil Danielsson / Årjängs kommuns bildbank
72. Folkskolläraren Sigurd Nilsson med en skolklass på 1960-talet. Foto : Foke Sahlin
73. Folkskolläraren Gösta Hansson med en skolklass på 1960-talet. Foto : Folke Sahlin
74. Korsningen mellan nuvarande Sveavägen och Bögatan på 1960-talet. Foto : Hugo Hassel
75. Gamla bron vid övre slussen med slussvaktarstugan på 1960-talet. Foto : Folke Sahlin
76. Nya Stiftelsehuset vid det som ska bli torget i Töcksfors. Foto : Fritz Arenö / Årjängs kommuns bildbank
77. Bild från tiden då slussportarna manövrerades manuellt. Foto : Lars Brander
78. Gamla kraftstationen och Handelsbolaget på 1960-talet. Foto : Uno Brander
79. Skärtorsdag med många norska besökare i Töcksfors i slutet av 1960-talet. Foto : Maj Eriksson
80. Skärtorsdag med många norska besökare i Töcksfors i slutet av 1960-talet. Foto : Maj Eriksson
81. Nya Sanamonskiosken vid Handelsbolaget på 1960-talet. Foto : Sverre Sanamon
82. ICA Owes Livs på 1960-talet. Foto : Bengt Erlandsson
83. Nytt bostadshus i centrala Töcksfors. Foto : Folke Sahlin
84. Segrande båt i Stora Lee - Foxen loppet uppställd på torget - 1968. Foto : Folke Sahlin
85. Torget i Töcksfors i slutet av 1960-talet. Foto : okänd
86. Gamla bron vid övre slussen på 1960-talet. Foto : Hugo Hassel
87. Sveavägen med Handelsbolaget på 1970-talet. Foto : Hugo Hassel
88. Nygård i centrala Töcksfors på 1970-talet. Foto : Bengt Erlandsson
89. Texaco bensinstation och verkstad i Töcksfors centrum på 1970-talet. Anläggningen revs för att bereda plats för Kötthallen. Foto : Walter Christofferson
90. Centrumhuset före renoveringen på 1970-talet. Foto : Walter Christofferson
91. Söndagsmöte vid gamla centrumhuset 1975. Foto : Bengt Erlandsson
92. Centrumhuset efter renoveringen på 1980-talet. Foto : Walter Christofferson
93. Föreningsbanken i nya bankhuset vid Sveavägen. Foto : Bengt Erlandsson
94. 27 maj 1974
95. Byggnaden där Handelsbolaget och Owes Livs fanns revs 1978, när nya ICA Svenohallen i bakgrunden stod klar att tas i bruk. Foto : Bengt Erlandsson
96. Folkets Hus intill E18 i Östra Bön på 1970-talet. Foto : Bengt Erlandsson
97. Gamla huset vid övre slussen på 1970-talet. Foto : Bengt Erlandsson
98. Klart för avfärd med båten Erik till midsommarfirandet på Töresbynäset 1981. Foto : Rolf Dahlén
99. Nya vägbron vid övre slussen byggs 1984. Foto : Bengt Erlandsson
100. ICA Svenohallen med nya entrén 1984. Foto : Bengt Erlandsson
101. Nya vårdcentralen byggs 1985-1986. Foto : Bengt Erlandsson
102. Nya vårdcentralen byggs 1985-1986. Foto : Bengt Erlandsson
103. Solgården får ny matsal 1993. Foto : Bengt Erlandsson
104. Torget byggs om 1995. Foto : Bengt Erlandsson
105. Biblioteket och Töcksfors Elektriska i fastigheten där Patrikssons Järnhandel fanns tidigare. Foto : Bengt Erlandsson
106. Under en tid användes fabriken vid Bruket som fiskodling. Foto : Foke Sahlin
107. Gamla Bruksområdet i Töcksfors har en lång historia med järnbruk, träsliperi, pappersmassafabrik, sågverk, påsfabrik, verkstadsindustri, fiskodling, plaståtervinning och senast plåtindustri. Foto : Lars Brander
108. Gamla E18 vid korsningen med Östervallskogsvägen, innan skogen avverkades inför bygget av Töcksfors Handelspark. . Foto : Bengt Erlandsson
109. Första spadtaget för Töcksfors Shoppingcenter 2004. Foto : Sverre Sanamon
110. Första spadtaget för Töcksfors Shoppingcenter 2004. Text och foto : Christer Wik / NWT
111. Bygget av Töcksfors Shoppingcenter har startat 2004. Foto : Bengt Erlandsson
112. Töcksfors Shoppingcenter är snart färdigt att invigas 2005. Foto : Bengt Erlandsson
113. Första "höghuset" i Töcksfors. Foto : Lars Brander
114. Nya E18 mellan Töcksfors och Hån strax före invigningen 2008. Foto : Lars Brander
115. Töcksfors fick ny skidstadion, Kölen Sportcenter 2010. Foto : Lars Brander
116. Trots att nya E18 tagits i bruk måste lastbilarna svänga in på gamla E18 till tullstationen i Hån för tullklarering - 2010. Foto : Lars Brander
117. Sveavägen och Lågprisvaruhuset Gränslöst 2010. Foto : Lars Brander
118. Sveavägen genom Töcksfors 2010. Foto : Lars Brander
119. Helen Börjesson och Matthew Whyles renoverade den gamla fastigheten vid övre slussen och öppnade populära Waterside Restaurant - bild från 2010. Foto : Lars Brander
120. Vårdcentralen Töcksforspraktiken 2010. Foto : Lars Brander
121. Postutdelningen rationaliserades, bild från 2010. Foto : Lars Brander
122. Hyresgästerna i bostadsbolagets lägenheter sorterar hushållssoporna i särskilda soprum - 2010. Foto : Lars Brander
123. HL Energi startar utbyggnaden av fjärrvärmen i Töcksfors - 2010. Foto : Lars Brander
124. Bussar anländer till Töcksfors Shoppingcenter med köpsugna passagerare 2010. Foto : Lars Brander
125. Olav Thongruppen - Töcksfors Shoppingcenter 2010. Foto : Lars Brander
126. Töcksfors Busscentral - bild från 2010. Foto : Lars Brander
127. Westra Wermlands Sparbank, bygdens bank. Bild från 2010. Foto : Lars Brander
128. Nygård i centrala Töcksfors 2010. Foto : Lars Brander
129. Nygård och Kötthallen i centrala Töcksfors 2010. Foto : Lars Brander
130. Centrumhuset vid Sveavägen i Töcksfors 2010. Foto : Lars Brander
131. Det gamla pensionatet totalrenoveras 2010. Foto : Lars Brander
132. Asiatiska klädförsäljare slår upp sina tält i Töcksfors centrum 2010. Foto : Lars Brander
133. Pingstkyrkans Second Hand försäljning är välbesökt, bild från 2010. Foto : Lars Brander
134. Vissa lastbilar hade för bråttom 2010. Foto : Lars Brander
135. Gränshotellet Victoria öppnade igen efter att ha varit stängt en tid. Foto : Lars Brander
136. Töcksfors Verkstads AB ( TVAB ) har flyttat sin produktion utomlands - 2010. Foto : Lars Brander
137. HL Energi har påbörjat utbyggnaden av fjärrvärmen i Töcksfors - 2010. Foto : Lars Brander
138. Töcksfors skola 2010, låg- mellan- och högstadieskola. Foto : Lars Brander
139. Årjängs Bostads AB planerade att bygga nya hyreshus vid Kallnäset 2010, men på grund av penningsbrist gick detta inte att genomföra. Foto : Lars Brander
140. Västkuststugan startade bygget av nya bostadsområdet Prästnäset 2010. Foto : Lars Brander
141. Gamla Konsum-byggnaden förfaller 2010. Foto : Lars Brander
142. Gamla läkarebostaden "Tomtebo" förfaller - 2010. Foto : Lars Brander
143. Gamla prästgården revs 2011. Foto : Lars Brander
144. Fredagen den 2 september 2011 överlämnades listor med 522 namnunderskrifter till Årjängs kommun, mot förslaget att stänga badhuset i Töcksfors av besparingsskäl. Detta skedde vid en samling utanför badhuset, där Ingvar Olsson från Töcksfors överlämnade listorna till Kultur- och Fritidsnämndens ordf. Lars Jonehög. Foto : Lars Brander
145. Årjängs kommun stängde badhuset i Töcksfors 2011, och gick därmed emot bygdens folk. Foto : Lars Brander
146. Sveavägen genom Töcksfors 2011. Foto : Lars Brander
147. Töcksfors gamla centrum vid Nygård. Bild från 2011. Foto : Lars Brander
148. Landstingets blodbuss besökte vårdcentralen i Töcksfors, för att ge Töcksforsborna möjlighet att ge blod - 2011. Foto : Lars Brander
149. Lastbåtarna och timmermosorna har ersatts av turistbåtar i Töcksfors slussar. Bild från 2012. Foto : Lars Brander
150. Trafikolycka i den farliga E18-korsningen vid kyrkan - 2012. Foto : Lars Brander
151. Conceptor - Töcksfors Handelspark 2012. Foto : Lars Brander
152. Populära Restaurang Waterside vid kanalen. Bild från 2012. Foto : Lars Brander
153. Västkuststugan - Första husen står klara på nya bostadsområdet Prästnäset - 2012. Foto : Lars Brander
154. Företaget Flexit - ett av många exempel på framgångsrik industrietablering i Töcksfors 2012. Foto : Lars Brander
155. Töcksfors påsindustri lever vidare, nu som framgångsrika företaget Norbag - bild från 2013. Foto : Lars Brander
156. Företaget wermland mechanics - ett av många exempel på framgångsrik industrietablering i Töcksfors 2013. Foto : Lars Brander
157.
158. Konsum Värmland öppnar ny Konsumbutik i Olav Thons fastighet vid torget - 2012. Foto : Lars Brander
159. HL Energi fortsätter utbyggnaden av fjärrvärmenätet 2012. Foto : Lars Brander
160. Sveavägen genom Töcksfors 2012. Foto : Lars Brander
161. Olav Thongruppen byggde ut Töcksfors Shoppingcenter 2012 - 2013. Foto : Lars Brander
162. Årjängs kommun byggde ut avloppsreningsverket 2012 - 2013, för att klara en framtida befolkningsökning. Foto : Lars Brander
163. Olav Thongruppen - Töcksfors Shoppingcenter 2013. Foto : Lars Brander
164. Norske finansmannen Olav Thon gillar Töcksfors. Foto : Lars Brander
165. Många ortsbor åkte till Årjäng för att protestera mot kommunens planer att lägga ner byskolor och högstadiet i Töcksfors - 2013. Foto : Lars Brander
166. Årjängs kommun och Töcksfors IF byggde ny klubbstuga vid Hagavallen 2013. Foto : Lars Brander
167. E18 genom Töcksfors 2013. Foto : Lars Brander
168. Trafiken med utländska lastbilar ökar på E18 - 2013. Foto : Lars Brander
169. Älveruds handelsområde 2013. Foto : Lars Brander
170. Sveavägen genom Töcksfors centrum 2013. Foto : Lars Brander
171. Gamla centrumhuset vid Sveavägen i Töcksfors 2013. Foto : Lars Brander
172. Restaurang Waterside 2013. Foto : Lars Brander

OBS !  Meddela mig om du upptäcker felaktiga uppgifter.
Använd formuläret under fliken KONTAKT