Elida Sanamon  1868 - 1945

 

Elida var faster till John Sanamon, Töcksfors.

Berättelsen nedtecknad av Elida på 1930-talet.