Fornminnesföreningen
Nordmarksstugan 100 år

Bilder från firandet av Fornminnesföreningen
Nordmarksstugans 100 årsdag - 26 juni 2011.

Biskop Esbjörn Hagberg höll predikan och
Landshövding Eva Eriksson höll högtidstalet.

Ca 180 personer kom till Nordmarksstugan,
för att delta i firandet.

Foto : Bengt Erlandsson

Fornminnesföreningens  Hemsida

  

Kyrkokören sjunger " All världen nu sig gläder "

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Ordförande Runar Patriksson hälsar " Välkommen till 100-åringens festdag "
Kyrkokören sjunger " All världen nu sig gläder "
Församlingspedagogen Elisabeth Tunström Heed inleder gudstjänsten.
Biskop Esbjörn Hagberg predikar.
Kyrkokören sjunger med Verna Heed, tidigare Kantor i Töcksmarks församling, vid pianot.
Landshövding Eva Eriksson håller högtidstalet.
Per Nilsson, Sven Robertsson, Lisbeth Albinsson, Biskop Esbjörn Hagberg, Landshövding Eva Eriksson, Sven Emsell och Runar Patriksson.
Kyrkvärden Birgitta Ringsby läser text.
Pastor Mogens Nielsen läser text.
Lennart Jonsson spelar tvärflöjt.
Biskopen " Se på Jesus "
Sekreteraren och Fornminnesföreningens " Allt i allo " Per Nilsson på väg till festen.
Vice ordf. i Fornminnesföreningen Sven Emsell informerar Landshövding Eva Eriksson om bygdens historia.
Karl-Axel Bransell, ordf. i Värmlands Hembygdsförbund, hyllar Fornminnesföreningen.
VD Benny Ruus, Dalslands Kanal AB.
Kommunalrådet Katarina Johannesson
Sven Östlind är Karl A. Östlinds barnbarn. Karl A. Östlind - Gunnar Östlind - Olle Östlind - Sven Östlind.
Greta och Nils ( femte generationen Östlind ) med sin far Sven Östlind vid festmåltiden i Missionskyrkan. Foto : Runar Patriksson
Tidigare ordf. i Fornminnesföreningen och tidigare Kommunalrådet Åke Larsson talar.
För Töcksmarks pastorat talar ordf. Lennart Berglund.
Alice Olsson och Kajsa Augustsson från Östervallskogs församling.
Berit Eriksson från Västra Fågelviks församling.
Tidigare riksdagsmannen och tidigare kommunalrådet m. m. Kjell Eriksson talar.
Kenneth Myrvold från Järnskog hyllar Fornminnesföreningen.
Marianne Rundin och Olle Olsson från Karlanda Hembygdsförening.
Thore Berglund från Töcksfors IF.
Thore Berglund från Töcksfors IF överlämnar stavar från "Soltorp", som stöd till föreningens framtida gärning.
Sigurd " i Skrädene " Nilsson berättar om Karl A. Östlind, som var Sigurds lärare hösten 1940.
Bygdens egen journalist Christer Wik.
Brita Moberg, Gun Andersson och Lena (Moberg) Hjalmarsson.
Birgitta Carlås Östlind samtalar med Uno Halfvardsson.
Evert Eriksson och Anita Erlandsson samtalar.
Sigurd " i Skrädene " Nilsson och kommunalrådet Katarina Johannesson samtalar.
Församlingsvärdinnan Björg Christoffersson är dagens " allt i allo ".
Anita och Ingvar Axelsson serveras av "vackra värdinnan" Pia Sandelin.
Landshövding Eva Eriksson och kommunfullmäktiges ordf. Uno Halfvardsson serveras.
Bygdeskrivaren Gösta Olofsson och Lennart Berglund.
Sigge "i smia" Danielsson och Rune "i Sandvika" Albinsson serveras av styrelseledamoten i Fornminnesföreningen Lisbeth Albinsson.
Sven Östlind samtalar med Bengt Erlandsson. Foto : Runar Patriksson
Ett överväldigande TACK till alla från Styrelsen, framför ordf. Runar Patriksson.