Fornminnesföreningen Nordmarksstugan 100 år


Jubileumsfesten hölls i midsommartid den 26 juni 2011.


Del 1 : Inledande program med Runar Patriksson, Verna Heed, Kyrkokören, Lennart Jonsson som spelar tvärflöjt och Elisabeth
Tunström Heed som inleder gudstjänsten samt
Biskop Esbjörn Hagberg.

 

Speltid 18 minuter


Video (HD widescreen) : Sven Östlind

Ljud : Per Nilsson

Video kommer