Foto : Runar Patriksson Foto : Runar Patriksson

Nordmarksstugan
22 augusti 2011

Dick Gustafson och hans hustru Laurie, 
deras äldsta dotter Lisa Steinmann och
hennes son Amie från Minnesota USA 
samt Rune Nilsson från Skarbol besökte
Nordmarksstugan och Töcksmarks kyrka.

Runar Patriksson guidade.

Dick Gustafsons mor Hulda Nilsdotter föddes på Rabben i Skarbol år 1900.
Dicks morfar var Nils Kristoffersson. År 1910 utvandrade familjen till Amerika.

Dick Gustafson och Rune Nilsson är fyrmänningar.