Fornminnesföreningen 
Nordmarksstugan


Gamla fotografier från föreningens arkiv, 
digitaliserade 2011.

Foto : Axel Gunnar Ödvall, J B Söderblom
och några okända.

Information om
Fornminnesföreningen Nordmarksstugan

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Karl A. Östlind, en av Fornminnesföreningen Nordmarksstugans grundare, med familj.
Brukshandeln intill landsvägen vid gamla bruksområdet i Töcksfors 1923.
Töcksfors Herrgård 1923.
Töcksfors Herrgård 1923.
Kontorsbyggnaden vid herrgården 1923.
Första handelslägenheten i herrgårdens flygelbyggnad - 1847.
Magasinsbyggnaden vid Töcksfors herrgård 1923.
Huset Norr vid Töcksfors herrgård. Huset byggdes på 1840-talet.
Smedgården i Töcksfors byggd 1826.
Töcksfors bruk på 1870-talet.
Bruket i Töcksfors
Bruksområdet i Töcksfors 1923 med kvarnen intill nedre forsen. Kvarnen revs 1925.
Kvarnen vid nedre forsen i Töcksfors. Kvarnen revs 1925.
Nedre slussen i Töcksfors 1923.
Godtemplarlokalen i Töcksfors 1923.
Tomta var 1870 den enda bostaden längs med Bruksgatan i Töcksmark - bild från 1923.
Gustafsberg, Ö.Bön, Töcksmark. Poststation från och med 1903. Bilden togs 1923.
Östergårds skola med barnaskaran - 1923.
Visthusbodar i Östergård.
Karl och David Edvinsson på Ögårn i Sanda.
Potatisupptagning vid Ögårn i Sanda. Nils Ericson m.fl. Foto: A. Johansson
Handelsbolaget i Töcksfors på 1930- och 1940-talet. Butiken fanns i bottenvåningen och i övre våningen bodde föreståndaren Lindgren.
Kvarnen vid övre forsen - 1925. Foto: Axel Gunnar Ödvall
Läkarebostaden Tomtebo - 1923.
Sågverket vid inloppet till övre slussen samt läkarebostaden Tomtebo i Töcksfors.
Verket Töcksmark, huvudbyggnaden - 1923.
Lanthandel vid Verket i Töcksfors 1848. Bilden är från - 1923.
Ladugården vid Verket - 1925.
Töcksmarks prästgård före 1830.
Töcksmarks prästgård efter 1830. Byggd i en våning 1830. Påbyggd och renoverad 1920.
Skolan och Sockenstugan, Töcksmark. Foto: J B Söderblom
Landsvägsbron väster om Töcksmarks kyrka. Bron trafikerades 1914 - 1955.
Töcksmarks kyrka före restaureringen 1923.
Töcksmarks kyrka. Koret före restaureringen 1923.
Töcksmarks kyrka, kyrkogården 1924.
Töcksmarks kyrka dopfunt - 1923.
Töcksmarks kyrka, mässhake och ljusstakar - 1923.
Töcksmarks kyrka, Carl XII:s bibel, rökelsekar, silverkalk som renoverades 1722, järnaln, oblatjärn från 1746 och ljusstav från 1400-talet.
Hemsmidda järnkors, det minsta med årtalet 1707.
Interiör från Töcksmarks kyrka - efter 1925.
Töcksmarks kyrka efter 1925. Läktarnas rundlar för utsocknes, särskilt "ståndspersoner".
Töcksmarks kyrka efter 1925. Orgelläktaren
Töcksmarks kyrka efter 1925.
Töcksmarks kyrka efter 1925. Västra läktaren.
Orörd forngrav, Stommen Töcksmark - 1923.
Raserad forngrav, Stommen Töcksmark 1923.
Nordmarksstugan i Töcksfors
Nordmarksstugan - Lillstugan, Töcksfors
Nordmarksstugan - Lillstugan, Töcksfors
Nordmarksstugan - Lillstugan, Töcksfors
Nordmarksstugan, spinnrockar.
Nordmarksstugan, seldon, klövsadel, ok för par och en, betsel - 1923.
Nordmarksstugan, belysningsattiraljer - 1923.
Nordmarksstugan, brännvinspanna och attiraljer för hembränning.
Nordmarksstugan - forntidsfynd - 1923.
Interiör från Nordmarksstugan, Töcksfors. Foto. J B Söderblom
Töcksmarks skyttegille - 1903
Töcksmarks Skyttegille med standar 1903.
Grupp ur Töcksmarks Skyttegille med standar 1903 - från vänster Andersson, Lidén, Nordmark, Aronsson och Sannamon.
Jättegrytor i Ärttjärn, Töcksmark - 1923. Olofs källa.
Jättekast i Ärttjärn, Töcksfors 1923. Överst Kajsa.
Rönningen i Töcksmark ( gamla huset ) - 1923.
Rönningen Töcksmark - 1923.
Rönningen med del av stenmuren. Töcksmark 1923.
Rönningen Töcksmark 1923.
Rösa, övre Hån i Töcksmark - 1923.
Pappersfabrikden i Hån 1923.
Håns missionshus, Töcksmark - 1923.
Håns småskola, byggd omkring 1916.
Dalens skola
Riksgränsstenen vid vägen mellan Töcksfors och Örje.
Töresbyns skola Töcksmark, före ombyggnaden 1924.
Stommens skola i Boviken i Östervallskog - byggd 1873.
Lärarebostaden i Boviken, Östervallskog. Första våningen byggd omkring 1884 och andra våningen omkring 1900. ( 1923)
Nya prästgården i Östervallskog, färdig 1923.
Östervallskogs kyrka före branden. Bilden är tagen 1923.
Östervallskogs gamla kyrka
Östervallskogs kyrka före branden.
Carl XII:s sten i kyrkobyn Östervallskog. Utförd av Olof Andersson, invigd av prosten E A Unger 1883. (1923)
Gamla kyrkogården, Kyrkobyn, Östervallskog. Foto: J B Söderblom
Gamla kyrkogården, Kyrkobyn, Östervallskog - 1923. Foto: J B Söderblom
Sockenmagasinet i Kyrkobyn Östervallskog - 1923.
Sockenstugan och nya skolhuset i Bön, Östervallskog - 1923.
Vy över Bön, Östervallskog.
Lärarebostaden, Bön, Östervallskog - 1923.
Tosterud byggt 1828, Olof Nilsson född 1831. Foto: J B Söderblom
Timrad loge, Björkenäs, Östervallskog - 1923. OBS ! Trälås för dörrarna.
Kraftstationen och kvarnen i Rommenäs, Östervallskog - 1923.
Kvarnen i Rommenäs, Östervallskog - 1923.
Holmen, snickerifabriken i Rommenäs, Östervallskokg - 1923.
Ivarsbyns skola i Östervallskog, före ombyggnaden 1925.
Tjölna och bastu i Sögårn, södra Ivarsbyn, Östervallskog - 1923.
Väststugan i Bottner, Östervallskog. Moderniserad gammal Nordmarksstuga. 1923.
Stenarna i Stenbyn. Foto: J B Söderblom
Stensbyns skola. Foto: J B Söderblom
Smedja senare andelstvättstuga vid Bruket i Töcksfors.
Tronshatt vid Foxen
Carl XII:s klev.
Skansen vid Elverud (Stubberud) - 1923.
Skogsbestånd Foto: J B Söderblom
Kroksjön med Orrekollen. Foto: J B Söderblom
Batteriet i Töcksmark - 1923.
Lennartsfors 1870, reproduktion 1923.
Foto : J B Söderblom
Wermlands Blå Bands förbund år 1905 i Seffle.
Karl Antonsson och Elvira född Lager.
Byggnation av landsvägsbron vid kyrkan 1911 - 1915.
Byggnation av övre slussen 1911 - 1915.
Snickerifabriken Holmen Östervallskog.
Snickerifabriken Holmen Östervallskog.
Snickerifabriken Holmen Östervallskog.
Arbetsstyrkan vid sågverket i Gotthardsbyn.