Ingenjörsfirman Algaard og Stoltz
projekterade och genomförde kanalbygget.