Hånsfors Bruk

Kanalen Stora Lee - Östen gjorde
transporterna av gods till och från
pappersfabriken i Hån effektivare.

Foto : Gunnar Ödvall / Årjängs
kommuns bildbank, B Söderblom
och Brita Moberg

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Hånsfors Bruk, pappersfabriken i Hån. Bild från 1910.
Efterfrågan på papper ökade kraftigt och träsliperiet, som byggdes 1872 i Hån, byggdes om till pappersfabrik. På bilden anländer den nya papperscylindern, dragen av 8 hästar med 4 hästar bakom cylindern som broms i utförsbackarna. Mannen i den ljusgrå rocken är troligtvis Patron Johan Elof Bisért, född 1862 och son till Johan Niclas Bisért född 1831. Johan Elof Bisért var finansminister 1905, alltså under unionsupplösningen med Norge. Bilden är från 1897.
Några ur arbetsstyrkan vid pappersfabriken i Hån.
Hånsfors Bruks pappersfabrik i Hån lades ner 1950 - 1952 och maskinerna såldes till utlandet. På bilden är papperscylindern lastad för avfärd. Foto : Brita Moberg.
Hånsfors Bruks pappersfabrik i Hån lades ner 1950 - 1952 och maskinerna såldes till utlandet. På bilden dras papperscylindern över den förstärkta slussbron i Töcksfors 1952. Foto : Brita Moberg.