Töcksfors Bruk

Källa Wikipedia

Töcksfors anlades som järnbruk av regementsskrivaren Anders Atterberg
(1747–1824) omkring 1796. Järnbruket fick privilegier 1797 för manufaktur-
verk med knipphammare samt två spikhammare under namnet Tyxmarks manufacturverk. Bruket utvidgades 1831 med stångjärnssmide.

Orten utvecklades snabbt och som kuriosa kan nämnas, att ett kungligt brev
redan den 29 maj 1811 lämnade bifall till inrättandet av en friköping vid
Töcksmarks kyrka. Planerna fullföljdes dock icke. Bland senare ägare till
bruket kan brukspatron Carl Sandelin och den kända värmländska bruksfirman Wallroth & Wahlund nämnas. Firmans förvaltare Elof Lagrelius
köpte senare bruket för att år 1870 överlåta det till det då nybildade  
Töcksfors Aktiebolag.

Midsommaraftonen 1871 lades järnhanteringen ned, och istället började
man omgående att anlägga ett träsliperi vilket stod färdigt 1873. Hånsfors
träsliperi, beläget ett par kilometer längre västerut, nära norska gränsen,
anlades samtidigt som Töcksfors. Lagrelius byggde även upp en ångsåg i
Töcksfors.

Töcksfors AB drabbades av den nedgång i konjunkturen som kom ett par år
därefter. Dödsstöten kom den 11 september 1877 då en brand bröt ut i ett
torkskåp på övre våningen i sliperibyggnaden i Töcksfors. Träsliperiet brann
ned till grunden och Töcksfors AB gick senare under året i konkurs. Lagrelius
måg, brukspatron J. N. Biesèrt, köpte de båda bruken 1880 och återuppbyggde
det brunna sliperiet vid Töcksfors. Under Biesèrts ledning moderniserades
och utvidgades rörelsen. Bland annat förvärvades det förr så betydande Lennartsfors järnbruk 1885 och år 1897 utbyggdes Hånsfors bruk med ett
modernt pappersbruk.

År 1912 köptes bruken i Töcksfors och Hånsfors av Uddevallabaserade 
Sannes Söners AB. Den 23 januari 1922 drabbades åter Töcksfors av en
eldsvåda och träsliperiet brann ned till grunden. Driften hade då legat nere
i ett halvår och det var tveksamt om fabriken skulle byggas upp.
Massafabriken återuppfördes emellertid, och var därefter i drift till 1950.
Ungefär samtidigt nedlades också Hånsfors bruk.

Källa Wikipedia

Bilder från Fornminnesföreningen Nordmarksstugans arkiv.

 

Bruket i Töcksfors - träsnitt från 1865
Bruksområdet i Töcksfors 1923 med kvarnen intill nedre forsen. Kvarnen revs 1925.
Pappersmassafabriken vid Töcksfors Bruk - 1930- 1940-talet / foto : Uno Brander.
Pappersmassafabriken vid Töcksfors Bruk - 1930- 1940-talet / foto : Uno Brander.
Kraftstationen och pappersmassafabiken vid Töcksfors Bruk - 1930- 1940-talet / foto : Uno Brander.