Kanalen Stora Lee - Östen
Renovering

Under åren 2006 och 2011 renoverade
Dalslands Kanal AB de nästan 100 år gamla slussportarna i Töcksfors.

20 mars 2006 transporterades sluss-portarna vid övre slussen i Töcksfors
till en verkstad i Kristinehamn för
renovering.

7 december 2010 transporterades
slussportarna vid nedre slussen till
en verkstad i Stenungsund för
renovering.   

24 maj 2011 kom slussportarna vid
nedre slussen tillbaks, lyftes på plats
och monterades.

Samtidigt rensades slusskanalens
botten med hjälp av en nerhissad
grävmaskin.

Benny Ruus, vd för Dalslands Kanal AB ( bilden ovan ), övervakar arbetet när de
nyrenoverade slussportarna skall sättas på plats vid nedre slussen i Töcksfors.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Slussportarna vid övre slussen lastas för transport till Kristinehamn / Foto : Walter Christofferson - 20 mars 2006
Mobilkranen lyfter bort den lilla porten vid övre slussen / Foto : Walter Christofferson - 20 mars 2006
En tillfällig träbarriär stoppar vattnet när slussporten är borta / Foto : Walter Christofferson - 20 mars 2006
Slussportarna vid övre slussen lastas för transport till Kristinehamn / Foto : Walter Christofferson - 20 mars 2006
Slussportarna vid övre slussen lastas för transport till Kristinehamn / Foto : Bengt Erlandsson - 20 mars 2006
Slussportarna vid övre slussen lastas för transport till Kristinehamn / Foto : Bengt Erlandsson - 20 mars 2006
Slussportarna vid övre slussen lastas för transport till Kristinehamn / Foto : Walter Christofferson - 20 mars 2006
Slussportarna vid övre slussen lastas för transport till Kristinehamn / Foto : Bengt Erlandsson - 20 mars 2006
Slussportarna vid övre slussen lastas för transport till Kristinehamn / Foto : Bengt Erlandsson - 20 mars 2006
Slussportarna vid övre slussen lastas för transport till Kristinehamn / Foto : Walter Christofferson - 20 mars 2006
Slussportarna vid övre slussen lastas för transport till Kristinehamn / Foto : Walter Christofferson - 20 mars 2006
Slussportarna vid övre slussen kommer tillbaks från Kristinehamn efter renovering / Foto : Bengt Erlandsson - 19 juni 2006
Slussportarna vid övre slussen kommer tillbaks från Kristinehamn efter renovering / Foto : Bengt Erlandsson - 19 juni 2006
Mobilkranen är på plats vid nedre slussen för att lasta slussportarna på en trailer / Foto : Lars Brander - 7 december 2010
Mobilkranen är på plats vid nedre slussen för att lasta slussportarna på en trailer / Foto : Lars Brander - 7 december 2010
Slussportarna vid nedre slussen transporteras till Stenungsund för renovering / Foto : Lars Brander - 7 december 2010
Slussportarna vid nedre slussen transporteras till Stenungsund för renovering / Foto : Lars Brander - 7 december 2010
Slussportarna vid nedre slussen är borttagna för renovering / Foto : Lars Brander - 7 december 2010
Slussportarna vid nedre slussen är borttagna för renovering / Foto : Lars Brander - 7 december 2010
Slussbotten rensas med en grävmaskin i samband med renoveringen av slussportarna / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Slussbotten rensas med en grävmaskin i samband med renoveringen av slussportarna / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Slussbotten rensas med en grävmaskin i samband med renoveringen av slussportarna / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Slussbotten rensas med en grävmaskin i samband med renoveringen av slussportarna / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Slussportarna kommer tillbaks från Stenungsund efter renovering / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Slussportarna kommer tillbaks från Stenungsund efter renovering / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Slussportarna kommer tillbaks från Stenungsund efter renovering / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Slussportarna kommer tillbaks från Stenungsund efter renovering / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Slussportarna kommer tillbaks från Stenungsund efter renovering / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Slussportarna kommer tillbaks från Stenungsund efter renovering / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Slussportarna kommer tillbaks från Stenungsund efter renovering / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Slussportarna kommer tillbaks från Stenungsund efter renovering / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Mobilkranen lyfter den lilla porten på plats / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Mobilkranen lyfter den lilla porten på plats / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Mobilkranen lyfter den lilla porten på plats / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Mobilkranen lyfter den lilla porten på plats / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Mobilkranen lyfter den lilla porten på plats / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Lilla porten monteras efter renoveringen / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Lilla porten monteras och slussbotten rensas med grävmaskin / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Rensningen av slussbotten är klar och grävmaskinen skall lyftas / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Mobilkranen lyfter upp grävmaskinen från slussbotten / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Mobilkranen lyfter upp grävmaskinen från slussbotten / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Mobilkranen lyfter den stora slussporten på plats / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Mobilkranen lyfter den stora slussporten på plats / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Mobilkranen lyfter den stora slussporten på plats / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Mobilkranen lyfter den stora slussporten på plats / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Stora slussporten monteras efter renoveringen / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Stora slussporten monteras efter renoveringen / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Stora slussporten monteras efter renoveringen / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
Stora slussporten monteras efter renoveringen / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
De båda nyrenoverade slussportarna är på plats vid nedre slussen / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011
De båda nyrenoverade slussportarna är på plats vid nedre slussen / Foto : Lars Brander - 24 maj 2011