Ritningarna för byggnationen av
Kanalen Stora Lee - Östen.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.