Sanamons ångsåg Sanamons ångsåg

Sågverk och snickerifabrik

Efter den nya kanalens tillkomst kunde man rationalisera transporterna av trä-
produkter från snickerifabriken och
sågverken uppströms Töcksfors.

Foto :  Brynolf Söderblom och
Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns
bildbank

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.


Snickerifabriken i Östervallskog

Rudolf Kylanders Såg, Hyvleri och
snickerifabrik på Holmen i 
Östervallskog.

Foto : Brynolf Söderblom

 

Arbetsstyrkan vid Holmens Snickerifabrik i Östervallskog.
Arbetare på Holmen i Östervallskog.
Virkesupplaget på Holmen i Östervallskog.
Sågverket på Holmen i Östervallskog. Notera sågklingan utan skydd.
Snickeriverkstan på Holmen i Östervallskog.
Snickeriverkstan på Holmen i Östervallskog.
Lastbåtar vid Holmen i Östervallskog.
Sågverket i Gottarsbyn. Sågverket i Gottarsbyn.


Sågverket i Gottarsbyn

Rudolf Kylanders sågverk i Gottarsbyn.

Foto : okänd

Virkesupplaget vid sågverket i Gottarsbyn. Virkesupplaget vid sågverket i Gottarsbyn.


Sågverket i Töcksfors

Nils A:son Sanamons sågverk vid
kanalen som leder ner till övre
slussen.

Foto : okänd / Sverre Sanamon

Arbetsstyrkan vid Sanamons sågverk år 1900. Foto : Axel Gunnar Ödvall Arbetsstyrkan vid Sanamons sågverk år 1900. Foto : Axel Gunnar Ödvall