Timmerflottning

Slussarna i kanalen Stora Lee - Östen
gav nya möjligheter att effektivisera 
timmerflottningen. Genom att bunta
stockarna till mosor kunde timret 
slussas ner till sjön Foxen.


Flottningens historia


Foto : Gunnar Ödvall / Årjängs kommuns bildbank, där inte annat anges.

Flottare framför Flottningsföreningens stuga - foto från Thore Johansson, Töcksfors
Ett arbetslag med flottare, från vänster Isac Kalén (Kullander), Elov och Anders Johansson Låssbyn och Ö.Boda, Gustav Kullander Boda, Magnus Lennartsson Upsal, Vilhelm Nilsson Stenbyn, Rolf Kullander Ö. Boda, Anders Sandberg Stommen och Axel Persson Stenbyn / Foto : Axel Gunnar Ödvall, Årjängs kommuns bildbank.
Ett arbetslag med flottare.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

Flottningshake
Lösflottning av timmer vid övre forsen i Töcksfors.
Lösflottning av timmer vid övre forsen i Töcksfors.
När man lösflottade timmer släpptes stockarna i en timmerränna förbi forsen. På bilden syns timmerrännan bredvid nedre forsen i Töcksfors. Till vänster pågår bygget av nedre slussen.
Timmermosa har lämnat övre slussen och skall dras ner till nedre slussen.
Timmermosor i väntan på slussning vid nedre slussen.
Nedre slussen fylls med vatten för slussning av mosor.
Slussning av timmermosor vid nedre slussen.
Timmermosor vid Bruket i Töcksfors.
Bruket i Töcksfors med träsliperiet och pappersmassafabriken.
Slussning av timmermosor vid nedre slussen. Foto : Uno Brander
Slussning av timmermosor vid nedre slussen. Foto : Uno Brander
Slussning av timmermosor vid nedre slussen. Foto : Uno Brander
Med tiden förändrades arbetet med transport av timmer, från flottning till transport på lastbilar. På bilden tippar en virkeslastbil sågtimmer vid Bruket i Töcksfors / Foto : Uno Brander