Hagavallen - ny byggnad
vintern - våren 2013

Töcksfors IF och Årjängs kommun
byggde kansli, samlingslokal samt
nya dusch- och omklädningsrum
vid fotbollsarenan Hagavallen.

Här kan du se bilder på mark- och
grundarbetat.

Foto : Lars Brander

Töcksfors IF riktar ett stort tack till Marcus Danielsson och Per-Ove Thorängen för grävning och sprängning och bra koordination av grustransporterna från Håltebyns Grus. Allt under överinseende av Sigvard Struts som välvilligt ställt upp som koordinator och kontrollant för TIF:s räkning.

Klicka på bilderna för att göra dom större.
Stäng den förstorade bilden genom att klicka utanför bilden.

22 december 2012
3 januari 2013
6 januari 2013
9 januari 2013
11 januari 2013
11 januari 2013
11 januari 2013
14 januari 2013
14 januari 2013
14 januari 2013
14 januari 2013
14 januari 2013
16 januari 2013
16 januari 2013
16 januari 2013
18 januari 2013
18 januari 2013
18 januari 2013
18 januari 2013
18 januari 2013
18 januari 2013
18 januari 2013
18 januari 2013
18 januari 2013
21 januari 2013
21 januari 2013
24 januari 2013
24 januari 2013
24 januari 2013
31 januari 2013
31 januari 2013
31 januari 2013
31 januari 2013
31 januari 2013
31 januari 2013
31 januari 2013
31 januari 2013
31 januari 2013
31 januari 2013
31 januari 2013
31 januari 2013
31 januari 2013
31 januari 2013
3 februari 2013
3 februari 2013
7 februari 2013
7 februari 2013
4 mars 2013
4 mars 2013
4 mars 2013
5 mars 2013
5 mars 2013
5 mars 2013
5 mars 2013
5 mars 2013
5 mars 2013
5 mars 2013
5 mars 2013
5 mars 2013
5 mars 2013
5 mars 2013
5 mars 2013
5 mars 2013
5 mars 2013
5 mars 2013
5 mars 2013
5 mars 2013